...از سرزمین شمالی

» سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٥ :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٥
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
» blogging :: دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩۳
» می :: پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
» یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» زمستان است :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
» پنجره :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸
» عکاسی :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
» Faded Watercolors :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
» بعد از مدّت ها :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧
» عصر نفت... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧
» کنار سیب و رازقی، نشسته عطر عاشقی... :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧
» روز ملّی نروژ :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
» یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
» خوبی و بدی می مونه یادگار :: شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
» From Merriam Webster Dictionary of English Language :: شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦
» ... :: یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦
» From 1300 to the third millenium :: دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦
» افسون کودکی ۸ - اتنظار :: شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦
» ... :: سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» سبز... قرمز... سفید :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» لبخند آسمان :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦
» Geilo :: یکشنبه ٦ آبان ۱۳۸٦
» ... :: پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦
» چشم ها را باید شست... جور دیگر باید دید :: یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
» روزای روشن خداحافظ :: یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
» Vikingnes :: یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
» سه تا ... تومن :: یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
» پاییز آمد :: دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦
» شايد که آينده :: شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦
» در یه گوشه ی اين دنيا ما افتاديم مثل دو برگ... در يه جنگل بزرگ و بی وفا... :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
» Boat Trip :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» Aboretet :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
» نیمه روشن زندگی :: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه اردک زشت :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» کشتی وايکينگ ها :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» افسون کودکی ۷ :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» Love :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
» تابستان :: شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
» Lovely bikes :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
» بايسيکل :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بهار :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» زبان :: پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سوی تاریک تر زندگی در مهاجرت :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
» ف :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
» Tranquility :: پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» I never am truely alone :: جمعه ۱٠ فروردین ۱۳۸٦
» ۱۳۸۶ :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» بهار بهار يه مهمون قديمی :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
» افسون کودکی ۶ :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥
» Moments :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
» يک جرعه شعر :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
» افسون کودکی ۵ :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
» دستی ببر به تار :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
» ... :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٥
» قانون اساسی :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥
» کوچه های دل من :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٥
» رنگ آفتاب بهاره :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٥
» ... :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۸٥
» افسون کودکی ۴ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥
» افسون کودکی ۳ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥
» افسون کودکی ۲ :: شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٥
» با همه و هيچ کس :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» و جای پای عشق در برف می نشست :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٥
» افسون کودکی ۱ :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٥
» City and the birds of dreams :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
» مامی بزرگ :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
» وقتی فرزاد کوچک بود :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» مسعود :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
» آنا :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
» محلمون توی هفته ای که گذشت... ۲۱ تا ۲۸ ژانويه ۲۰۰۷ :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
» Fløibanen :: شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥
» سنجد :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
» S A N D S L I :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٥
» سه تا صد تومن :: شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٥
» می توان به سادگی عاشق (یا معشوق) شد اما عشق ساده نيست :: شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥
» Sun :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥
» صندوق پست :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥
» Angels :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥
» Mozart's requiem :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥
» وقتي كه من بچه بودم :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٥
» تقدیم به بهترینی کمیاب در این روزگار :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٥
» گلهام گل آفتابگردون :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥
» A short trip :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٥
» يوسف گم گشته باز آيد به کنعان غم مخور :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٥
» Winter in Fall :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥
» یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥
» Bab'Aziz, The Prince That Contemplated His Soul :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥
» Fall is finally here :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» ‌View of the city :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» Fish Market :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» Sun of hope behind the clouds :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» Veresk Bridge, Beautiful Iran :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» For all those who have memories from it :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» After the rain, 15 October 2006, North of Iran :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٥
» From my window :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
» Green Road :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥
» شنبه ۸ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ۸ مهر ۱۳۸٥
» شنبه ۸ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ۸ مهر ۱۳۸٥
» Reasons to like a woman :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳۸٥
» که تنها عشقه اون افسانه خوبی که می مونه :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳۸٥
» Peace :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥
» City in Flowers :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥
» Special Features :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥
» ‌Belgium, the country of chocolates :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥
» Bruge :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥
» Mission Complete :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٥
» National Day of Belgium, Friday 21 July 2006 and us in Brussels :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳۸٥
» Namur, Belgium :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
» German Fans :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥
» درياچه گهر٬ ايران زيبا :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥
» Midsommar :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳۸٥
» Beautiful Sweden :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥
» ايران-پرتغال و هواداران تيم ملی :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥
» Brandenburg Gate and the World Cup :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥
» هواداران تیم آرژانتین در روز بازی این کشور در مقابل ساحل عاج :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥
» دیوار برلین در آستانه جام جهانی فوتبال :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥
» در حاشیه جام جهانی :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥
» The Davinci Code :: شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥
» اشک مهتاب :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥
» یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» Chalmers Cortège :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» Take the heavens around you serious! :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» Chalmers in blossoms :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
» Spring in Gothenburg and People Relaxing :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ماه اردی بهشت برای هميشه نمی مونه :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
» شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
» بابک :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» Loyal dogs (compared to human beings) but how many? ;) :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» The only true wisdom is in knowing you know nothing. (Socrates) :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
» Traffic sign :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
» Skaters and the twisted tower :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٥
» Life is what happens to us while we are making other plans :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥
» Lonely bench, Chalmers campus (in front of civil eng. department) :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳۸٥
» My Quotations! :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
» Where does the problem come from? :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
» Flower Shop :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٥
» Lonely tree :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٥
» بدين راه و روش می رو که با دلدار پيوندی :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥
» Sun is back :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥
» Malmö, the third largest Swedish city (port) :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥
» Malmo, the third largest Swedish city (port) :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥
» Artistic pieces :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥
» Wouldn't you have got lost? :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٥
» Everyday is a special day :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
» Panaroma, from the front side of my new living place :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
» My new neighborhood :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥
» IKEA, famous Swedish household products provider :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥
» CHALMERS baloon over the city :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٥
» Children Cancer Foundation :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٥
» یکشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥
» اينم سبزه ما... در پشت پنجره... عيدتون مبارک :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
» شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤
» برگی از خاطراتم :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤
» چهارشنبه سوری... :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤
» I know we could live tomorrow, but I know I live today :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
» Cuty Swedish kid, IKEA advertisement, Photo by: Hossein Faridafshin :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
» My Daily Commuting from January :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٤
» شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
» من هفت تا شوهر دارم :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
» جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤
» مستند رژه پنگوئن ها :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤
» CHALMERS :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
» زن... مرد... :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤
» اطلاعات شخصی شما کاملاً محرمانه خواهد ماند... :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤
» از پنجره کتابخونه :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٤
» روز مه آلود در منتهی اليه نيمکره شمالی... از همون پنجره قبلی :: شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤
» از پنجره ام... :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤
» کتابخونه :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٤
» جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
» جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
» جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
» بردار و ببر :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤
» آمريکا منتظر ماست بيا تا برويم :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤
» توماس :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤
» شیرینی گل محمدی :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٤
» دوستت می دارم :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٤
» گياه خوب من :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
» چکاوک من :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٤
» ترک گله کن :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
» شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
» جمعه ٧ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ٧ بهمن ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٤
» دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤
» شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٤
» شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٤
» کامياب... :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٤
» Bonne année :: شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٤
» زمستان... :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
» نه ره گريز دارم نه طريق آشنايی... :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳۸٤
» یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤
» عشق يا دوستی(۲) :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
» عشق يا دوستی... :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٤
» خانه دوست کجاست؟ :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳۸٤
» یکشنبه ٦ آذر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳۸٤
» جمعه ٤ آذر ۱۳۸٤ :: جمعه ٤ آذر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٤
» آرام آرام تو محو می شدی... :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٤
» بخند آقا جان... بخند...! :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
» ای کاش روزی...! :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٤
» چهارمين شعر از مجموعه اشعار: کمر هفته من... :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤
» یکشنبه ۸ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳۸٤
» پاييز امروز... :: شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤
» جمعه ٢٩ مهر ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٤
» به یاد از دست رفتگان زلزله مظفر آباد پاکستان... :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤
» شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٤
» شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٤
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٤ امرداد ۱۳۸٤
» توت فرنگی های وحشی :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٤
» دست در دست هم دهيم به مهر... :: جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤
» دوشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤
» کتاب سرنوشت... :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
» خدايا چنان کن سرانجام کار... :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٤
» تقديم به هيچ کس :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤
» جمعه ۱٠ تیر ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳۸٤
» شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٤
» جمعه ۱٢ فروردین ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٢ فروردین ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٤
» یکشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٤
» شنبه ٦ فروردین ۱۳۸٤ :: شنبه ٦ فروردین ۱۳۸٤
» جمعه ٥ فروردین ۱۳۸٤ :: جمعه ٥ فروردین ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۳
» جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۳ :: جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۳
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۳
» جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۳ :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۳
» جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۳ :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۳
» ... :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۳
» دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۳
» یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۳
» شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۳ :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۳
» جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۳ :: جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۳
» دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۳
» شنبه ٥ دی ۱۳۸۳ :: شنبه ٥ دی ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۳