...از سرزمین شمالی

 
نویسنده : فرزاد - ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آبان ۱۳۸٤
 

در شتاب زندگی ام...

که مجال هيچ فکری را باقی نمی گذارد...

ناگاه خوابی...

در ميانه های شب...

آن چنان سخت و سنگين ذهنم را در می نوردد...

که خود نيز در حيرتم...

که چگونه آن همه خاطره سرکوب شده...

ناگاه از پس تلنبار سنگين کهنه ها سر بر می آورد...

گمان می کردم ذهنم خالی است...

شايد افسون فصل باشد.

و آه که خورشيد لرزان زمان...

چه کند در مغرب خوی انسانی غروب می کند.

 

۳۰ اکتبر ۲۰۰۵