...از سرزمین شمالی

چهارمين شعر از مجموعه اشعار: کمر هفته من...
نویسنده : فرزاد - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤
 

با يک کلمه محذوف که جهت حفظ حرايم خصوصی با //// مشخص شده است. تقديم به مردی بزرگ: ////:

 

روزگاری که مدام...

کمر هفته من می شکنی...

روزگاری است دگر...

برِ من هفتۀ دیداری نیست...

جان من را هوس یاری نیست...

کمر هفته من را بشکن...

کمرم را بشکن...

کمر //// من را نشکن....

 

روزگاری که مدام...

داغداران فلک را به زمین می فکنی...

زیر قدارۀ آن خاطره ها...

کمر هفتۀ دیدار گلش را که شکستی...

کمرش را نشکن....

 

مهربان تر که شدی...

کمرم را بشکن...

کمر هفتۀ دیدار گلش را نشکن....

 

فرزاد فرید افشین

میانه های شب پنجم آبان ماه ۱۳۸۴.../مونترال/کانادا...

ساير اشعار: يادداشت دوشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۴