...از سرزمین شمالی

 
نویسنده : فرزاد - ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۳
 

OSE

Alors... Ose, ose
Redonne à ta vie
Sa vraie valeur

Ose, ose

Redonne à ce monde

Toutes ses couleurs

Presque rien, un silence
Qu'il faut écouter
Un chemin, une chance
Qu'on peut partager
Pas de doute, pas de peur
Tu peux avancer
Fais ta route
Il est l'heure
Tu dois essayer
Tu dois tout changer -
Chanté par Yannick Noah

برای دوستانی که زبان فرانسه رو نمی دونن ترجمه می کنم:

ترجمه آزاد: 

شهامت داشته باش

دوباره به زندگيت

ارزش واقعيش را ببخش

شهامت و جسارت داشته باش

دوباره به اين جهان

تمامی رنگهايش را ببخش

اصلاْ سخت نيست

تنها بايد به سکوتی گوش فرا دهی

راهی٬ فرصتی

که بايد آن را مغتنم شماری

بدون ترديد

بدون ترس

بايد پيش بروی

و راهت(سرنوشتت) را رقم بزنی

ديگر زمان آن فرا رسيده است

تو بايد تلاش کنی

و همه چيز را تغيير دهی....