...از سرزمین شمالی

تقديم به هيچ کس
نویسنده : فرزاد - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤
 

نشسته بر فراز آن درخت

نگاه می کنم تو را

که می روی

فرای تپه ها

نگاه می کنم که می دوی

و می روی

و دور می شوی....

و ذره ذره همدم عبور می شوی.

 

نگاه می کنم که مانده ام

و مانده ام ميان آن درخت

ميان شاخه ها

ميان برگها

و خاطرت هنوز

نشسته بر دلم

فتاده بر گلم.

ميان دشتهای بی عبور.

منم منم به جستجوی نور.

 

و سالها گذشت...

منم به دوردست دور

تويی تو قاصد عبور

تويی تو رهنمای نور٬

من از تو دور٬

من از تو دور....

 

{توضيح: با الهام از فيلمنامه فيلم ماندگار داريوش مهرجويی درخت گلابی٬ ملهم از نوشته ای از سرکار خانم گلی ترقي----تنها برای ارضای حس ادبيم و ديگر هيچ!}